Lankstinukai

Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai

Aplinkos sveikata

Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija

Tuberkuliozės profilaktika

Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena

Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija

Onkologinių ligų profilaktika