Visuomenės sveikatos stiprinimas

VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMAS

Pagrindinis tikslas – teikti visuomenei (bendruomenei) informaciją, konsultuoti, mokyti, formuoti įgūdžius ir organizuoti veiklą susijusią su sveikatos ugdymu ir stiprinimu Šiaulių rajone.

Visuomenės sveikatos stiprinimo uždaviniai:

 • širdies ir kraujagyslių ligų profilaktika;
 • užkrečiamųjų ligų  profilaktika;
 • neinfekcinių ligų profilaktika;
 • visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas ir sutrikimų profilaktika;
 • sveikos gyvensenos propagavimas – fizinio aktyvumo ir sveikos mitybos skatinimas, burnos sveikatos gerinimas, žalingų įpročių prevencija;
 • nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencija.
 Visuomenės sveikatos stiprinimo specialisto funkcijos:
 • vykdyti sveikatos mokymus, skleisti ir propaguoti informaciją apie sveiką gyvenseną, skatinti įvairių gyventojų grupių atsakomybę už savo sveikatą, formuoti nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimą bei kitas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktuose numatytas priemones, susijusias su sveikatos stiprinimu, teikti informaciją gyventojams apie sveikatinimo priemones ir renginius;
 • organizuoti mokymus, akcijas ir renginius įvairioms visuomenės grupėms sveikos gyvensenos, ligų profilaktikos klausimais;
 • organizuoti ir dalyvauti Pasaulio sveikatos organizacijos skelbiamų sveikatos dienų renginiuose;
 • pagal kompetenciją konsultuoti juridinius ir fizinius asmenis įvairiais sveikatos stiprinimo klausimais (moralinio ir fizinio gerbūvio būklės, holistinės sveikatos, socialinės aplinkos, ligų profilaktikos ir kt.);
 • laiku ir kvalifikuotai vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis su įstaigomis ir organizacijomis bei fiziniais asmenimis;
 • sukaupti ir valdyti informaciją apie rajono gyventojų infekcinį sergamumą, ekstremalias situacijas, traumas ir avarijas, įvykusias dėl alkoholio ir narkotikų kaltės;
 • informuoti visuomenę ir žiniasklaidą apie visuomenės sveikatą, akcentuojant aktualias nūdienos problemas (sezoniniai susirgimai, infekcinių ligų protrūkiai, epideminės situacijos);
 • plėtoti partnerystę, kuri skatintų ir telktų sąjungininkus iš įvairių valstybinių žinybų, savivaldybės sektorių nevyriausybinių organizacijų, privačių įmonių;
 • inicijuoti bendruomenės sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos programų rengimą, visuomenės sveikatos stiprinimo ir ugdymo priemonių planavimą bei įgyvendinimą rajono savivaldybės teritorijoje, bendradarbiavimą su įvairiomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis bei įtraukimą socialinių partnerių, vykdančių sveikatinimo veiklą.