Sveikatos stiprinimo programa, skirta širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai

Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kviečia dalyvauti nemokamoje sveikatos stiprinimo programoje pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-979 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-776 redakcija).

PASPĮ šeimos gydytojo komandos narys asmenims, kuriems nustatyta širdies ir kraujagyslių ligų ir (arba) cukrinio diabeto rizika, privalo pasiūlyti dalyvauti Programoje bei įteikti Kvietimo dalyvauti sveikatos stiprinimo programoje, skirtoje širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, formą (toliau – kvietimas). Kvietimo formos pavyzdys pateiktas Aprašo 1 priede. Kvietime turi būti nurodyta Programos vykdymo vieta. Jei asmuo sutinka dalyvauti Programoje, jis kvietime įrašo savo vardą, pavardę, gimimo datą, kontaktinę informaciją ir pasirašo. Šeimos gydytojo komandos narys kvietime įrašo savo vardą, pavardę, pareigas bei pasirašo. PASPĮ suderintu su SVSB būdu perduoda informaciją apie kviečiamą asmenį (vardą, pavardę, gimimo datą, telefono Nr., el. pašto adresą) SVSB.

Asmenys, kurie savanoriškai kreipiasi dėl dalyvavimo Programoje, registruojasi SVSB, nurodydami savo vardą, pavardę ir kontaktinę informaciją, kuria norėtų būti informuoti apie Programos vykdymo laiką ir vietą.

SVSB, surinkęs informaciją apie asmenis, ketinančius dalyvauti Programoje, suformuoja Programos dalyvių grupes (rekomenduotina atsižvelgti į amžių) ir informuoja dalyvius apie užsiėmimų datą bei vietą. Esant per dideliam asmenų, pageidaujančių dalyvauti Programoje, skaičiui, į grupes pirmiausia įtraukiami PASPĮ kviesti asmenys.

SVSB vykdo Programą laikydamasis Aprašo 2 priede nurodytų užsiėmimų temų, trukmės ir specialistų kvalifikacijos reikalavimų. Rekomenduojamas užsiėmimų dažnumas – vienas užsiėmimas (2 akademinės valandos) per savaitę. Programos užsiėmimų tvarkaraščiai skelbiami SVSB interneto svetainėje arba socialinio tinklo paskyroje. Dalyviams teikiama sveikatos stiprinimo informacija turi remtis mokslo įrodymais, atitikti sveikatos politikos nuostatas.

Programą sudaro teoriniai ir praktiniai užsiėmimai. Jų metu taikomi interaktyvūs mokymų metodai, diskusijos grupėse, sprendžiamos užduotys, aptariami rezultatai, konsultuojama sveikos gyvensenos klausimais. Pagrindinis dėmesys skiriamas savarankiškam darbui, įgytų žinių praktiniam taikymui ir pasiektų sveikatos bei gyvensenos pokyčių vertinimui. Programos metu surinktus savo kūno rodiklių duomenis saugo patys Programos dalyviai, bet jiems sutikus nuasmenintus duomenis gali saugoti SVSB.

Programą baigusiais asmenimis laikomi asmenys, kurie dalyvavo ne trumpiau kaip 80 proc. Aprašo 2 priede nurodytų Programos užsiėmimų trukmės. Asmenims, kurie nebaigė Programos per 1 metus nuo pirmo užsiėmimo dienos, dalyvavimas Programoje nutraukiamas. Asmuo, kurio dalyvavimas Programoje buvo nutrauktas, gali pakartotinai dalyvauti Programoje Apraše nustatyta tvarka.

Programos pabaigoje dalyviai įvertina Programos naudą užpildydami Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto profilaktikai, naudos vertinimo klausimyną (Aprašo 3 priedas) (toliau – Klausimynas).

Programos aprašas ČIA.

PROGRAMOJE GALI DALYVAUTI:

Programa taikoma suaugusiems asmenims (toliau – asmenys):

 • kuriems nustatyta širdies ir kraujagyslių ligų ir (arba) cukrinio diabeto rizika;
 • kurie savanoriškai kreipiasi dėl dalyvavimo Programoje.

DALYVIAI BUS SUPAŽINDINAMI:

 • širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos veiksniais, prevencijos galimybėmis
 • streso įtaka ligoms, streso valdymo metodikomis
 • netinkamos mitybos įtaka sveikatai, sveikos mitybos principais ir rekomendacijomis
 • fizinio aktyvumo reikšme sveikatai, ligų pasireiškimui

PROGRAMOS METU UŽSIĖMIMUS VES:

 • šeimos gydytojas
 • psichologas
 • mitybos specialistas
 • fizinio aktyvumo specialistas
 • visuomenės sveikatos specialistas

REGISTRACIJA