Baziniai savižudybių prevencijos mokymai

Baziniai savižudybių prevencijos mokymai – mokymai, per kuriuos savižudybių prevencijos mokymų instruktorius moko bendruomenės narius atpažinti savižudybės rizikos ženklus, tinkamai į juos reaguoti ir paskatinti kreiptis psichologinės pagalbos.

Baziniai mokymai skirti asmenims nuo 16 metų amžiaus.

Bazinių mokymų trukmė – ne mažiau kaip 3 valandos, iš kurių bent 1 valanda yra skiriama praktiniams įgūdžiams formuoti ir tobulinti.

Baziniai mokymai vykdomi 10–20 asmenų grupei.

Bazinių mokymų programą sudaro šios savižudybių prevencijos temos:

  • Mitai ir faktai apie savižudybes. Savižudybės rizikos ženklai ir jų atpažinimas.
  • Ryšio su savižudybės grėsmę patiriančiu asmeniu užmezgimo pagrindai. Emocinės paramos teikimas ir svarba.
  • Pagalbos teikėjų vaidmuo ir identifikavimas bendruomenėje (vadovaujantis LR SAM 2018 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V-859 „Dėl Pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”).
  • Psichologinės pagalbos galimybės Lietuvoje.
  • Praktinis situacijų modeliavimas ir įgūdžių formavimas bei tobulinimas: savižudybės rizikos ženklų atpažinimo, ryšio užmezgimo su savižudybės grėsmę patiriančiu asmeniu ir nukreipimo pagalbai.

Bazinių mokymų metu pateikiama tik mokslo ar praktikos įrodymais pagrįsta informacija.

Bazinių mokymų turinys adaptuojamas pagal mokymų tikslinę grupę.

Veikla vykdoma vadovaujantis LR SAM 2020 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-2298 „Dėl savižudybių prevencijos mokymų instruktorių veiklos ir bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Dėl išsamesnės informacijos ir registracijos kreiptis:
Tel.: +370 683 27 615;
El. paštas vsb.siauliuraj@gmail.com

REGISTRACIJA