Baziniai savižudybių prevencijos mokymai

Baziniai savižudybių prevencijos mokymai – mokymai, per kuriuos savižudybių prevencijos mokymų instruktorius moko bendruomenės narius atpažinti savižudybės rizikos ženklus, tinkamai į juos reaguoti ir paskatinti kreiptis psichologinės pagalbos.

Baziniai mokymai skirti asmenims nuo 16 metų amžiaus.

Bazinių mokymų trukmė – ne mažiau kaip 3 valandos, iš kurių bent 1 valanda yra skiriama praktiniams įgūdžiams formuoti ir tobulinti.

Baziniai mokymai vykdomi 10–20 asmenų grupei.

Bazinių mokymų programą sudaro šios savižudybių prevencijos temos:

Bazinių mokymų metu pateikiama tik mokslo ar praktikos įrodymais pagrįsta informacija.

Bazinių mokymų turinys adaptuojamas pagal mokymų tikslinę grupę.

Veikla vykdoma vadovaujantis LR SAM 2020 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-2298 „Dėl savižudybių prevencijos mokymų instruktorių veiklos ir bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Dėl išsamesnės informacijos ir registracijos kreiptis:
Tel.: 8 683 27 615;
El. paštas vsb.siauliuraj@gmail.com

REGISTRACIJA