Apie mus

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-11 buvo įsteigta biudžetinė įstaiga Šiaulių rajono visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras).

VIZIJA

Pakeisti Šiaulių rajono gyventojų požiūrį ir mastymą rūpinimąsi savo sveikata.

MISIJA

Nuosekliai stebėti, kaupti ir analizuoti Šiaulių rajono savivaldybėje vykstančius su sveikata susijusius pokyčius, konsultuoti ir mokyti Šiaulių rajono gyventojus teikiant kokybiškas, efektyvias, prieinamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, organizuoti sveikatos stiprinimo veiklas, kurios padėtų užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę, mažintų sergamumą ir mirtingumą, formuotų sveikos gyvensenos įgūdžius.

TIKSLAS

Padėti rūpintis Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą ir organizuoti profilaktinę veiklą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

VEIKLOS SRITYS

 • Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų gyvensenos ir elgsenos stebėsena ir jos pokyčių analizė (monitoringas);
 • Visuomenės sveikatos stiprinimas Šiaulių rajono savivaldybės bendruomenėse, žinių apie sveiką gyvenseną skleidimas ir sveikos gyvensenos propagavimas;
 • Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija;
 • Asmens higienos formavimas;
 • Imunoprofilaktika;
 • Aplinkos sveikatos stiprinimas;
 • Užkrečiamųjų ligų profilaktika (gripo, pedikuliozės, niežų ir kt.);
 • Psichikos sveikatos stiprinimas;
 • Tinkama mityba ir nutukimo prevencija;
 • Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija (narkotinių medžiagų, alkoholio ir tabako gaminių vartojimo);
 • Fizinio aktyvumo skatinimas (įvairios fizinio aktyvumo formos, tinkančios įvairaus amžiaus gyventojams);
 • Lėtinių neinfekcinių ligų prevencija (širdies ir kraujagyslių, onkologinių ligų, cukrinio diabeto ir kt.);
 • Lytiškumo ugdymas;
 • Motinos ir vaiko sveikatos stiprinimas (paskaitos, fizinio aktyvumo užsiėmimai);
 • Vaikų ir jaunimo sveikos gyvensenos skatinimas Šiaulių rajono bendrojo lavinimo ugdymo įstaigose;
 • Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų veiklos Šiaulių rajono ugdymo įstaigose koordinavimas;
 • Sveikatos programų, projektų organizavimas ir įgyvendinimas Šiaulių rajono savivaldybėje;
 • Metodinės medžiagos Šiaulių rajono gyventojams susijusios su sveikatinimo veikla kūrimas ir sklaida.