Paskatinimai ir apdovanojimai

METŲ SPECIALISTAS 2023 M.

ASTA STONYTĖ – KOŽITEVA

METŲ SPECIALISTAS 2022 M.

VIKTORIJA ABROMAITIENĖ

METŲ SPECIALISTAS 2021 M.

INDRĖ RIMEIKIENĖ

Apdovanota už reikšmingą indėlį į mokinių visuomenės sveikatos priežiūrą pandemijos kontekste, ypatingą organizuotumą ir sutelktumą, sprendžiant svarbius su pandemijos valdymu, ir ne tik, susijusius klausimus bei nuoširdų atsidavimą savo profesijai.

METŲ SPECIALISTAS 2020 M.

VIKTORIJA TUZINIENĖ

Įvertinta už visuomenės sveikatos vertybių puoselėjimą bei nuoširdų ir profesionalų darbą.

METŲ SPECIALISTAS 2019 M.

SKAISTĖ DRUPĖ

Apdovanota už begalinį rūpestingumą, profesionalumą bei prasmingą darbą visuomenės sveikatos prevencijos srityje.