Sveikatą stiprinanti mokykla

 

Sveikatą stiprinančios mokyklos tikslas – stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.

 

Sveikatą stiprinančios mokyklos vertybės ir principai

Vertybės:

 • Teisingumas. Visiems lygios teisės į mokslą ir sveikatą.
 • Nuoseklumas ir darnumas. Sisteminė ir ilgalaikė programinė veikla, užtikrinanti darnų ryšį tarp sveikatos, išsilavinimo ir vystymosi.
 • Įtrauktis. Įvairovė suprantama kaip vertybė, kiekvienas mokyklos bendruomenės narys jaučiasi saugus ir gerbiamas.
 • Įgalinimas. Skatinamas kiekvieno įsitraukimas į aktyvią veiklą.
 • Demokratija. Sveikatinimo veikla mokykloje grindžiama demokratijos principais.

Principai:

 • Visaapimantis visos mokyklos bendruomenės sveikatinimo veiklos suvokimas ir požiūris į sveikatą. Kiekvienos klasės sveikatos stiprinimo veikla darniai susijusi su visos mokyklos sveikatinimo strategija, sveikatai palankios mokyklos aplinkos kūrimu, sveikos gyvensenos kompetencijų ugdymu bei visos mokyklos bendruomenės įsitraukimu į šią veiklą.
 • Dalyvavimas. Visi bendruomenės nariai, dalyvaudami sveikatos stiprinimo veikloje, jaučiasi šeimininkais.
 • Mokyklos privalumas. Sveikatą stiprinanti mokykla sukuria geresnes mokymosi ir mokymo sąlygas, nes sveiki mokiniai geriau mokosi, o sveikas personalas geriau dirba.
 • Įrodymai. Nauja veikla grindžiama jau egzistuojančiais ar pačių atrastais įrodymais ir tyrimais.
 • Mokykla ir bendruomenė. Mokyklai priskiriamas aktyvus bendruomenės vystymuisi įtaką darantis vaidmuo. (4-oji Europos sveikatą stiprinančių mokyklų konferencija „Teisumas, švietimas ir sveikata“, „Odensės teiginiai“, 2013 m. spalio 7–9 d., Odensė (Danija).

Sveikatą stiprinančios mokyklos Šiaulių rajone:

 • Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazija
 • Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių progimnazija
 • Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija
 • Šiaulių r. Voveriškių mokykla
 • Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis ,,Nykštukas“
 • Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė”
 • Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“
 • Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Žiedelis“
 • Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena“
 • Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis