Atviri duomenys

Visi šalies atviri duomenys yra skelbiami Lietuvos atvirų duomenų portale.

Atviri duomenys – laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.

Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pakartotinai naudoti teikiamų skaitmeninių duomenų rinkinių, esančių Skaitmeninių dokumentų rinkinių portale ar kitoje skaitmeninių dokumentų rinkiniams skelbti skirtoje informacinėje sistemoje, dokumentų, kuriems taikomos specialiosios dokumentų pakartotinio naudojimo sąlygos ir specialiosios jų pakartotinio naudojimo sąlygos, neturi.