Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos

Patiriate sudėtingas gyvenimiškas situacijas? Netekote darbo? Praradote artimą žmogų? O gal jaučiate ilgalaikes neigiamas COVID-19 pandemijos pasekmes?

Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, siekdamas stiprinti visuomenės psichologinę gerovę, psichikos sveikatą ir gyventojų streso valdymo įgūdžius, Šiaulių rajone organizuoja individualias bei grupines psichologo konsultacijas!

 • Paslaugas teikia kvalifikuoti psichologai.
 • Paslaugos teikiamos vaikams ir suaugusiems.
 • Vaikams iki 16 metų būtinas rašytinis vieno iš jo tėvų ar globėjo sutikimas.
 • Naudojami tik veiksmingi, mokslo ir praktikos įrodymais pagrįsti metodai.
 • Paslaugų teikimas grindžiamas abipuse pagarba, tarpusavio supratimu ir susitarimu.
INDIVIDUALIOS PSICHOLOGO KONSULTACIJOS:
 • Individualios konsultacijos trukmė – 1  valanda (60 minučių).
 • Vienam asmeniui teikiamos ne daugiau kaip 6 individualios konsultacijos.
 • Teikdamas individualias konsultacijas, psichologas įvertina sudėtingos gyvenimiškos situacijos sukeltus psichikos sveikatos rizikos veiksnius, numato preliminarų konsultacijų teikimo laikotarpį, numato  konsultacijų teikimo tikslus ir numatomus rezultatus, suteikia emocinę paramą, sudaro galimybes išreikšti ir (ar) mažinti su asmens sudėtinga gyvenimiška situacija susijusius psichikos sveikatos rizikos veiksnius.
PSICHOLOGO PASLAUGOS GRUPĖMS:
 • Grupinių užsiėmimų metu vienoje grupėje gali būti ne daugiau kaip 12 asmenų.
 • Bendra vienos grupės praktinių užsiėmimų trukmė negali būti trumpesnė nei 6 valandos (1 valanda = 60 minučių).
 • Paslaugos teikiamos asmenims, kuriems pasireiškia psichikos sveikatos rizikos veiksniai dėl sudėtingų gyvenimiškų situacijų (skyrybos, darbo netekimas, finansiniai sunkumai, artimo žmogaus netektis, konfliktiniai santykiai šeimoje ar darbe, sunki artimo žmogaus liga ir kita).
 • Paslaugų teikimo metu siekiama padėti asmenims rasti psichikos sveikatos rizikos veiksnius sukeliančių problemų sprendimo būdus, išmokyti konkrečių technikų ir (ar) metodų šioms problemoms spręsti, padėti apsibrėžti tikslus ir veiksmų seką siekiant tikslų, skatinti savęs pažinimą ir asmenybės augimą.
 • Grupiniai užsiėmimai gali vykti Jūsų įmonėje, įstaigoje ar bendruomenėje!
 • Taip pat, grupinės konsultacijos vyksta tikslinių grupių asmenims. Registracija: https://forms.gle/WCKNbi4uYPPGPPzy9
Grupėms organizuojami:
 • asmeninių įgūdžių tobulinimo užsiėmimai psichologiniam atsparumui ugdyti (streso valdymo praktiniai užsiėmimai, emocijų atpažinimo ir išraiškos, konfliktų valdymo praktiniai užsiėmimai, kita);

 • psichikos sveikatos raštingumo didinimo edukaciniai užsiėmimai (užsiėmimai, skirti įgyti žinių ir (ar) keisti nuostatas apie psichikos sveikatą, psichikos sveikatos rizikos veiksnius, pagalbos sau būdus bei profesionalios pagalbos prieinamumą);

 • emocinės paramos teikimo užsiėmimai (savitarpio pagalbos grupės, grupinės psichologinės konsultacijos);

 • kiti psichologinę gerovę ir (ar) psichikos sveikatą stiprinantys praktiniai užsiėmimai.

Surinkus grupę ir norint, kad grupinės konsultacijos vyktų Jūsų įmonėje, įstaigoje ar bendruomenėje, kreiptis į Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą telefonu +370 670 467 53.

REGISTRACIJA