Projektai

GEROVĖS KONSULTANTŲ MODELIO KŪRIMAS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

PROJEKTAS NR. 08.4.2-ESFA-R-630-61-0004 „SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS ŠIAULIŲ RAJONE“