Mokinio sveikatos pažymėjimas

Kur galima atlikti kasmetinį profilaktinį vaiko ir pilnamečio mokinio sveikatos patikrinimą?
Kasmetinis vaiko ir pilnamečio mokinio sveikatos tikrinimas nemokamai atliekamas toje gydymo įstaigoje, kurioje vaikas yra prirašytas. Pas šeimos gydytoją (vaikų ligų gydytoją ar vidaus ligų gydytoją) ir gydytoją odontologą arba burnos higienistą reikia kreiptis įprasta tvarka, užsiregistruojant iš anksto.

Iki kokio amžiaus vaiką į sveikatos patikrinimą turi lydėti vienas iš tėvų ar atstovų?
Vaiką iki 16 m. turi lydėti vienas iš tėvų arba atstovų. 16 m. ir vyresni vaikai tikrintis sveikatos gali atvykti vieni.

Kokia forma išduodamas Mokinio sveikatos pažymėjimas?
Užpildomas elektroniniu būdu. Atlikus ugdymo įstaigą lankančio mokinio profilaktinį sveikatos patikrinimą, elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje užpildomas elektroninis Mokinio sveikatos pažymėjimas.

Kiek laiko galioja Mokinio sveikatos pažymėjimas?
Galioja vienerius metus nuo jo užpildymo datos. Naujas pažymėjimas gali būti išduotas dar nebaigus galioti anksčiau išduotam pažymėjimui.

Kas turi teisę matyti elektroninio Mokinio sveikatos pažymėjimo informaciją?
Pažymėjimą turi galimybę matyti vaiko tėvai ar atstovai, gydytojai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos priežiūrą vaiko ar pilnamečio mokinio ugdymo įstaigoje.

Ar Mokinio sveikatos pažymėjimo forma pildoma ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikams?
Taip, Mokinio sveikatos pažymėjimas pildomas visiems vaikams iki 18 metų amžiaus, ir pilnamečiams mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas (lanko lopšelius-darželius, darželius, mokyklas). Iki 2020 m. šis dokumentas vadinosi „Vaiko sveikatos pažymėjimas“, nuo 2020 m. sausio 1 d. pavadinimas pakeistas į „Mokinio sveikatos pažymėjimą“.

Kokie sveikatos rodikliai vertinami per kasmetinį vaiko ir pilnamečio mokinio sveikatos patikrinimą?
Profilaktinio sveikatos patikrinimo turinys priklauso nuo mokinio amžiaus. Sveikatos patikrinimo metu gydytojai įvertina vaiko psichomotorinę raidą (iki 4 metų), regėjimą, klausą, atramos judamąjį aparatą, psichikos sveikatos būklę, mitybos ir higienos įgūdžius, burnos sveikatą, pamatuoja ūgį, svorį, arterinį kraujo spaudimą bei atlieka kitus reikalingus tyrimus. Radus pakitimų, vaikas ar pilnametis mokinys yra siunčiamas pas gydytoją specialistą konsultacijai arba tyrimams. Taip pat primenama apie pagal amžių priklausančius skiepus.

Kam reikalingas kasmetinis vaiko ir pilnamečio mokinio sveikatos patikrinimas?
Šie patikrinimai padeda išsamiai patikrinti vaiko ir pilnamečio mokinio sveikatą, laiku pastebėti galimas problemas. Gydytojas įvertinęs vaiko ir pilnamečio mokinio galimybes dalyvauti ugdymo veikloje Mokinio sveikatos pažymėjime pateikia išvadas ir rekomendacijas apie galimybes dalyvauti ugdymo veikloje. Nurodoma, kokią fizinio ugdymo grupę vaikas ar pilnametis mokinys turi lankyti (pagrindinę, parengiamąją ar specialiąją) arba pažymima apie atleidimą nuo fizinio ugdymo pamokų iki nustatyto laikotarpio. Pažymėjime nurodomos ir pirmosios pagalbos priemonės, jei vaikui ar pilnamečiam mokiniui prireiktų skubios pagalbos mokykloje, pavyzdžiui, dėl alergijos ar lėtinių ligų. Šios rekomendacijos svarbios ugdymo įstaigoms parenkant mokiniui tinkamą sėdėjimo vietą klasėje, pritaikant maitinimą, užtikrinant tinkamos fizinio ugdymo programos parinkimą ar pritaikant ugdymo įstaigos aplinką specialiesiems mokinio poreikiams.

Kodėl norint gauti Mokinio sveikatos pažymėjimą būtina apsilankyti pas odontologą ar burnos higienistą?
Dažnai mokinių dantų būklė nėra gera, todėl jos įvertinimas ir dantų gydymas yra itin svarbūs. Be to, tai gera proga tėveliams ir mokiniams priminti apie dantų priežiūros svarbą bei galimybę nemokamai apsaugoti 6–14 m. amžiaus vaikų krūminius dantis juos padengiant silantinėmis medžiagomis (specialia apsauga nuo ėduonies). Puoselėjant burnos sveikatą kiekvieno žmogaus asmeninis indėlis yra labai svarbus, nes dviejų labiausiai pasaulyje paplitusių burnos ligų – dantų ėduonies ir periodontito – atsiradimas dažniausiai yra nulemtas burnos higienos įgūdžių stokos, mitybos ir žalingų įpročių.

Kokiais atvejais informaciją apie mokinio profilaktinį sveikatos patikrinimą reikia pateikti būreliams?
Jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai, tėvai apie šias profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas turi informuoti konkrečius būrelius, kuriuos mokinys lanko. Kitais atvejais informuoti būrelių organizatorių apie mokinio profilaktinio patikrinimo rezultatus nėra privaloma. Būtinybę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai, neformaliojo švietimo paslaugų teikėjai turi įtraukti į sutartį. Jeigu mokinys lanko kūno kultūros ir sporto pratybas, kuriuose siekiama sportinių rezultatų, dalyvauja varžybose, jis papildomai privalo tikrintis sveikatą pagal Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarką.

Kokiais atvejais informaciją apie profilaktinį sveikatos patikrinimą reikia pateikti vaikų poilsio stovykloms?
Jeigu gydytojo sprendimu vaiko dalyvavimas stovyklos organizuojamose veiklose gali turėti įtakos jo sveikatai, tėvai turėtų raštu pateikti stovyklos vadovo įgaliotam asmeniui informaciją apie vaiko profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas. Kitais atvejais informuoti stovyklos paslaugų teikėją apie vaiko profilaktinio patikrinimo rezultatus nėra privaloma. Būtinybę tėvams (globėjams, rūpintojams) raštu pateikti stovyklos vadovo įgaliotam asmeniui informaciją apie vaiko profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu, vaiko dalyvavimas stovyklos organizuojamose veiklose gali turėti įtakos jo sveikatai, turi būti įtraukta į sutartį dėl stovyklos paslaugų teikimo.