Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimas

Kviečiame Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklas dalyvauti Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamuose mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymuose.

Mokymų tikslas – didinti mokyklų darbuotojų žinias apie vaikų ir paauglių psichikos sveikatą ir stiprinti jų gebėjimus praktiškai pritaikyti žinias ir nuostatas apie psichikos sveikatą, reikalingas spręsti sudėtingas kompleksines situacijas, kylančias dirbant su vaikais ar paaugliais.

Specialistų komanda (psichologai, psichoterapeutai, supervizoriai ir socialiniai pedagogai) pirmojo mokymų užsiėmimo su grupe metu aptaria aktualias mokyklai problemas, susijusias su vaikų psichikos sveikata, ir sudaro preliminarų tolesnių mokymų planą. Plane nurodomos grupei aktualios problemos, kurios bus nagrinėjamos konsultacijų metu.

Veikla vykdoma vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu (2020 m. rugsėjo 28 d. Nr. V-2131) „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-523 „Dėl Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl išsamesnės informacijos ir registracijos kreiptis:
Tel.: +370 683 27 615;
El. paštas vsb.siauliuraj@gmail.com

REGISTRACIJA