LIETUVOS SAVIVALDYBĖSE BUS VYKDOMAS ANTRASIS SUAUGUSIŲJŲ GYVENSENOS TYRIMAS

Informuojame, kad šių metų balandžio–birželio mėnesiais visose Lietuvos savivaldybėse bus vykdomas antrasis suaugusiųjų gyvensenos stebėsenos tyrimas.

Kiekvienoje savivaldybėje bus apklausiami atsitiktiniu būdu atrinkti 18 metų ir vyresni gyventojai. Tyrimą organizuoja ir vykdo savivaldybę aptarnaujantys visuomenės sveikatos biuro specialistai, koordinuoja – Higienos institutas.

Periodiškai vykdoma standartizuota suaugusiųjų gyvensenos stebėsena suteikia galimybę kaupti duomenis apie Lietuvos suaugusių gyventojų gyvensenos įpročius, palyginti gyvensenos rodiklius tiek savivaldos, tiek tarptautiniu lygmeniu, leidžia stebėti pokyčius ir tikslingai planuoti ir vykdyti prevencines priemones.

Suaugusiųjų gyvensenos tyrimo klausimynas, metodika ir ankstesnių tyrimų rezultatai paskelbti Higienos instituto tinklalapyje adresu www.hi.lt

Gyventojų apklausa yra anoniminė, duomenys bus naudojami tik apibendrinti kartu su kitų dalyvių atsakymais.

 

Su oficialiu Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos raštu galima susipažinti čia: