MOBINGAS DARBE: ŠIAULIŲ RAJONO X ĮSTAIGOS ATVEJIS

By 2020-12-2113 kovo, 2023Aktualijos, Psichikos sveikata

Psichologinis smurtas (emocinė prievarta) – nuolat besikartojantis elgesys prieš vieną ar kelis asmenis, juo siekiama paveikti asmens fizinę, protinę, dvasinę, moralinę ar socialinę gerovę. Mokslinėje literatūroje psichologinio smurto apibrėžimas taip pat yra ne vienas ir daugelis jų vartojami kaip sinonimai. Viena priekabiavimo, užgauliojimo, smurto darbe rūšių yra apibrėžiama mobingo/bulingo (mobbing/bullying) terminu.

Mobingas – tai poveikio priemonių visuma, kuriomis siekiama pažeminti, sumenkinti ar išstumti iš organizacijos tam tikrą asmenį.

Mobingo paplitimas pasaulyje svyruoja nuo 11 proc. iki 18 proc.


Mobingo auka darbe gali būti pažeidžiama per profesinę sritį (viešą pažeminimą, nuomonės menkinimą, kaltinimus dėl pastangų stygiaus, beprasmių, neatitinkančių kompetencijos užduočių skyrimą, nušalinimą nuo sričių, už kurias darbuotojas buvo atsakingas, pernelyg didelį darbo krūvio skyrimą, darbo kontroliavimą ir nerealius terminus), asmeninę reputaciją (užgaulias pastabas, plūdimąsi, užgauliojimą,
bauginimą, menkinimą, užuominas dėl amžiaus, lyties ar kitų asmeninių aspektų, apkalbas), izoliaciją (psichologinį ir socialinį išskyrimą, galimybių apribojimą, nuomonės ignoravimą, priešiškas reakcijas, darbui reikalingos informacijos nuslėpimą).

Parengė Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną, Raminta Maciūnaitė