Projekto vertė:   101 483,63 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: iki 2024-04-30.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos, EEE Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

Šiaulių rajone per 2017-2019 m. laikotarpį sergamumas nerimo sutrikimais padidėjo daugiau negu 60 proc., o sergamumas depresija padidėjo beveik dvigubai. Rajonas taip pat yra vienas iš mažiausiai užimamų psichologų etatų turinčių savivaldybių, todėl ypatingai svarbu diegti kuo veiksmingesnes prevencines priemones, padedančias gyventojams pastebėti ir išspręsti problemas tik joms atsiradus.

Projekto tikslas – pagerinti ir sustiprinti bendruomenines psichikos sveikatos paslaugas Šiaulių rajono savivaldybėje.

Projekto veiklos

Siekiant įgyvendinti projekto tikslą ir prisidėti prie rajono gyventojų psichikos sveikatos gerinimo planuojama įsteigti Gerovės konsultanto pareigybę. Šis konsultantas teiks žemo intensyvumo emocinio konsultavimo paslaugas asmenims, susiduriantiems su lengvais emociniais sunkumais. Matant, kad besikreipiančio asmens būklė yra sudėtingesnė, gerovės konsultantas, bendradarbiaudamas su rajono gydymo įstaigomis, nukreips klientą pas kompetentingus specialistus.

Projekto tikslinė grupė – Šiaulių rajono gyventojai, kuriems pasireiškia lengvi streso, nerimo, nemigos, depresijos bei psichologinės adaptacijos problemų požymiai.

GEROVĖS KONSULTANTAS – specialistas, turintis reikalavimus atitinkantį išsilavinimą ir baigęs specialius asmenų, patiriančių psichologinių ir emocinių sunkumų, žemo intensyvumo emocinio konsultavimo, remiantis kognityvine ir elgesio terapija, mokymus.

Konsultacijai gali kreiptis Šiaulių rajono gyventojai, kuriems pasireiškia lengvi streso, nerimo, nemigos, depresijos bei psichologinės adaptacijos problemų požymiai:

 • Individualios nemokamos konsultacijos asmenims nuo 18 metų.
 • Nereikia jokio specialaus nukreipimo ar siuntimo.
 • Teikiamos paslaugos yra NEDISKRIMINUOJANČIOS, išlaikytas KONFIDENCIALUMAS bei SAUGUMAS.
 • Paslaugų teikimas grindžiamas abipuse pagarba, tarpusavio supratimu ir susitarimu.
 • Esant nepalankioms sąlygoms galimybė konsultuotis internetu ar telefonu.

Konsultantas įvertins besikreipiančio asmens psichikos sveikatos poreikius, psichologinės gerovės lygį ir rizikos veiksnius bei sudarys paslaugų teikimo planą. Pagal pirmojo susitikimo metu sudarytą paslaugų teikimo planą teiks įrodymais pagrįstas žemo intensyvumo emocinio konsultavimo paslaugas individualiai asmenims, susiduriantiems su emociniais sunkumais bei konsultacijų metu periodiškai atliks emocinės būklės vertinimą. Galės rekomenduoti kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančią psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, suteiks informaciją, kuri įstaiga tokias paslaugas teikia bei paaiškins šių paslaugų gavimo tvarką.

Konsultacijos su Gerovės konsultantais yra teikiamos adresu:

 • Dambrausko g. 17, Kuršėnai.

Kreiptis dėl konsultacijų galite:

 • Gerovės konsultantė Sonata +370 657 89227; geroves.konsultante@gmail.com
 • Gerovės konsultantė Danguolė +370 601 99876; geroves.konsultante@gmail.com

Projekto eiga ir rezultatai viešinami Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir Šiaulių rajono savivaldybės svetainėse ir „Facebook“ paskyrose bei laikraštyje „Šiaulių kraštas“.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos ,,Sveikata“ lėšos, (EEE) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto vykdytojas – Šiaulių rajono savivaldybė, projekto partneris – Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

SHORT INFORMATION ABOUT THE PROJECT IN ENGLISH

Project „Development of the Model of welfare consultants in Šiauliai district municipality“.

Project value: EUR 101,483.63.

Project implementation period: until 2024-04-30.

Project financing sources: Mechanism funds, budget co-financing.

The incidence of anxiety disorders increased by more than 60 percent, and the incidence of depression almost doubled in Šiauliai district during 2017-2019 period. The district is also one of the municipalities with the fewest psychologist positions, so it is particularly important to implement the most effective preventive measures that help residents notice and solve problems as soon as they arise.

The aim al of the project is to improve and strengthen community mental health services in Šiauliai district municipality.

Project activities

In order to implement the goal of the project and contribute to the improvement of the mental health of the residents of the district, it is planned to establish the position of Welfare Consultant. The consultant will provide low-intensity emotional consultations services to individuals who experience mild emotional difficulties. Seeing that the applicant’s condition is more complex, the Welfare Consultant will refer the client to competent specialists in cooperation with treatment facilities.

The target group of the project is residents of the Šiauliai region, who have mild symptoms of stress, anxiety, insomnia, depression and psychological adaptation problems.

The Welfare Consultant – a specialist who has the required education and has completed special training in low-intensity consultations for persons experiencing psychological and emotional difficulties, based on cognitive and behavioral therapy.

Till December of 2023 services of the Welfare Consultant have been provided to 474 persons, 422 persons completed the entire consulting course.

Residents of the Šiauliai district who have mild symptoms of stress, anxiety, insomnia, depression and psychological adaptation problems can apply for a consultations:

 • Individual free consultations for persons over 18 years of age.
 • No special doctor’s referral required.
 • The services provided are NON-DISCRIMINATORY, CONFIDENTIALITY and SECURITY are maintained.
 • The provision of services is based on respect, understanding and mutual agreement.
 • It is possible to consult online or by phone.

Projekto vadovas (Project Manager)

Inga Rimgailienė, Savivaldybės gydytoja,

Tel. (8 41) 375 495, +370 612 45 519

El. p. inga.rimgailiene@siauliuraj.lt