Projekto vertė:   101 483,63 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: iki 2024-04-30.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos, EEE Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

Šiaulių rajone per 2017-2019 m. laikotarpį sergamumas nerimo sutrikimais padidėjo daugiau negu 60 proc., o sergamumas depresija padidėjo beveik dvigubai. Rajonas taip pat yra vienas iš mažiausiai užimamų psichologų etatų turinčių savivaldybių, todėl ypatingai svarbu diegti kuo veiksmingesnes prevencines priemones, padedančias gyventojams pastebėti ir išspręsti problemas tik joms atsiradus.

Projekto tikslas – pagerinti ir sustiprinti bendruomenines psichikos sveikatos paslaugas Šiaulių rajono savivaldybėje.

Projekto veiklos

Siekiant įgyvendinti projekto tikslą ir prisidėti prie rajono gyventojų psichikos sveikatos gerinimo planuojama įsteigti Gerovės konsultanto pareigybę. Šis konsultantas teiks žemo intensyvumo emocinio konsultavimo paslaugas asmenims, susiduriantiems su lengvais emociniais sunkumais. Matant, kad besikreipiančio asmens būklė yra sudėtingesnė, gerovės konsultantas, bendradarbiaudamas su rajono gydymo įstaigomis, nukreips klientą pas kompetentingus specialistus.

Projekto tikslinė grupė – Šiaulių rajono gyventojai, kuriems pasireiškia lengvi streso, nerimo, nemigos, depresijos bei psichologinės adaptacijos problemų požymiai.

GEROVĖS KONSULTANTAS – specialistas, turintis reikalavimus atitinkantį išsilavinimą ir baigęs specialius asmenų, patiriančių psichologinių ir emocinių sunkumų, žemo intensyvumo emocinio konsultavimo, remiantis kognityvine ir elgesio terapija, mokymus.

Konsultacijai gali kreiptis Šiaulių rajono gyventojai, kuriems pasireiškia lengvi streso, nerimo, nemigos, depresijos bei psichologinės adaptacijos problemų požymiai:

  • Individualios nemokamos konsultacijos asmenims nuo 18 metų.
  • Nereikia jokio specialaus nukreipimo ar siuntimo.
  • Teikiamos paslaugos yra NEDISKRIMINUOJANČIOS, išlaikytas KONFIDENCIALUMAS bei SAUGUMAS.
  • Paslaugų teikimas grindžiamas abipuse pagarba, tarpusavio supratimu ir susitarimu.
  • Esant nepalankioms sąlygoms galimybė konsultuotis internetu ar telefonu.

Konsultantas įvertins besikreipiančio asmens psichikos sveikatos poreikius, psichologinės gerovės lygį ir rizikos veiksnius bei sudarys paslaugų teikimo planą. Pagal pirmojo susitikimo metu sudarytą paslaugų teikimo planą teiks įrodymais pagrįstas žemo intensyvumo emocinio konsultavimo paslaugas individualiai asmenims, susiduriantiems su emociniais sunkumais bei konsultacijų metu periodiškai atliks emocinės būklės vertinimą. Galės rekomenduoti kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančią psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, suteiks informaciją, kuri įstaiga tokias paslaugas teikia bei paaiškins šių paslaugų gavimo tvarką.

Konsultacijos su Gerovės konsultantais yra teikiamos adresu:

  • Dambrausko g. 17, Kuršėnai.

Kreiptis dėl konsultacijų galite:

  • Gerovės konsultantė Sonata +370 657 89227; geroves.konsultante@gmail.com
  • Gerovės konsultantė Danguolė +370 601 99876; geroves.konsultante@gmail.com