Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nuo 2018 metų rugsėjo mėnesio įgyvendina projektą Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-61-0004 „Sveikos gyvensenos skatinimas Šiaulių rajone“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Siekiant sustiprinti vietos gyventojų sveikatą, buvo inicijuotas projektas ,,Sveikos gyvensenos skatinimas Šiaulių rajone“, kurio tikslas – padidinti Šiaulių rajono tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius.

Projektas yra orientuotas į rajono gyventojus, siekiant sumažinti sergamumą onkologinėmis ligomis, taip pat įgyvendinamos sveikatos ugdymo priemonės, aktualios visos Lietuvos tikslinėms grupėms – rajone gyvenantiems neįgaliesiems, vaikams iki 18 metų bei vyresnio amžiaus asmenims. Neįgalieji ir jų šeimos nariai kaip tikslinė grupė pasirinkti siekiant palaikyti jų funkcinį savarankiškumą ir socialinį aktyvumą, sumažinti sergamumą ir socialinės atskirties riziką. Vaikai pasirinkti, nes tyrimais įrodyta, kad gera vaiko sveikata lemia gerą asmens sveikatą vėlesniais gyvenimo tarpsniais. Vyresni asmenys dėl visuomenės senėjimo sudaro vis didesnę visuomenės dalį, kuriai būtina užtikrinti sveiką nepriklausomą senėjimą, siekiant sumažinti neigiamą sveikatos sutrikimų poveikį gyvenimo kokybei, savarankiškumui ir darbingumui.

Šiaulių rajono gyventojai dar kartą galės susipažinti su gerai visiems žinomais lektoriais, specialistais, treneriais, psichologais bei sužinoti naujausios informacijos apie mitybos ir fizinio aktyvumo reikšmę sveikatai, apie žalingų įpročių žalą ir padarinius žmogaus organizmui, apie geros psichinės būklės svarbą bei onkologinių ir kitų ligų profilaktiką. Taip pat visi rajono gyventojai galės dalyvauti konkursuose ir laimėti puikių prizų.

Įgyvendinus projektą bus padidintas Šiaulių rajono tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygis bei suformuoti pozityvūs jų sveikatos elgsenos pokyčiai.

Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga – 2020 metų gegužės mėn.