MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ, ATLIKTŲ 2024 M. BIRŽELIO 26 D., REZULTATAI

2024 m. birželio 26 dieną atlikus vandens laboratorinius tyrimus nustatyta, kad vandens kokybė ATITINKA Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytus higienos reikalavimus.
• Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko ar gumos bei vandens žydėjimo nepastebėta.
• Vandens temperatūra siekia 20-23°C.
• Paplūdimiuose taip pat atlikti parazitologiniai tyrimai. Dirvožemyje, dumble bei smėlyje kirmėlių kiaušinėlių ir lervų nenustatyta.

Kitas mėginys bus imamas liepos 10 d.

Parengė visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną, Raminta Maciūnaitė