MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ, ATLIKTŲ 2024 M. BIRŽELIO 12 D., REZULTATAI

2024 m. birželio 12 dieną atlikus vandens laboratorinius tyrimus nustatyta, kad vandens kokybė ATITINKA Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytus higienos reikalavimus.
• Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko ar gumos bei vandens žydėjimo nepastebėta.
• Vandens temperatūra siekia 17-18°C.

Kitas mėginys bus imamas birželio 26 d.

Parengė visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną, Raminta Maciūnaitė