MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ, ATLIKTŲ 2024 M. GEGUŽĖS 29 D., REZULTATAI

By 2024-06-0318 birželio, 2024Aktualijos, Aplinkos sveikata

2024 m. gegužės 29 dieną atlikus pirmuosius šio sezono vandens laboratorinius tyrimus nustatyta, kad vandens kokybė ATITINKA Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytus higienos reikalavimus.

• Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko ar gumos bei vandens žydėjimo nepastebėta.
• Vandens temperatūra siekia 20-21°C.
• Paplūdimiuose taip pat atlikti parazitologiniai tyrimai. Dirvožemyje, dumble bei smėlyje kirmėlių kiaušinėlių ir lervų nenustatyta.

Kitas mėginys bus imamas BIRŽELIO 12 d.

Parengė Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną, Raminta Maciūnaitė