ŠIAULIŲ APSKRITIES GYVENTOJŲ SERGAMUMAS ERKIŲ PLATINAMOMIS LIGOMIS IR PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMAS

By 2024-03-285 balandžio, 2024Aktualijos, Užkrečiamosios ligos

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas (toliau – NVSC Šiaulių departamentas) informuoja, kad Šiaulių apskrityje erkės jau aktyvios. Š. m. kovo 1 d. vykdant iksodinių erkių aktyvumo ir gausos stebėseną Šiaulių rajono nuolatiniame stacionare (Luponių miškas) 2 km maršrute rasta 12 aktyvių Ixodes genties erkių, kurios yra pagrindinės Laimo ligos ir erkinio encefalito platintojos. Erkių gausa tiesiogiai sąlygoja sergamumą Laimo liga ir erkiniu encefalitu ir išlieka aktuali problema.


2023 m. Šiaulių apskrityje bendroje erkių platinamų ligų struktūroje dominavo Laimo liga (62,9 proc.). 2023 m. erkinio encefalito atvejų buvo užregistruota du kartus daugiau nei 2022 metais (atitinkamai 46 ir 21 atv.), Laimo ligos – mažiau (atitinkamai 78 ir 100 atv.). Susirgusiųjų erkiniu encefalitu procentinė dalis padidėjo nuo 17,4 proc. iki 37,1 proc. Sergamumo Laimo liga rodikliai sumažėjo visose Šiaulių apskrities administracinėse teritorijose, išskyrus Kelmės rajoną. Didžiausias sergamumo Laimo liga rodiklis, viršijantis bendrą Šiaulių apskrities rodiklį, išlieka Pakruojo rajone, mažiausias – Joniškio rajone. Šiaulių apskrities sergamumo erkiniu encefalitu rodiklis padidėjo nuo 0,8 iki 1,8 atv. 10 tūkst. gyv. Sergamumas erkiniu encefalitu, lyginant Šiaulių apskrities administracines teritorijas, netolygus. Didžiausi sergamumo erkiniu encefalitu rodikliai užregistruoti Šiaulių ir Kelmės rajonuose. 2023 m. Joniškio rajone erkinio encefalito atvejų neregistruota.


Laimo liga daugiau sirgo vyrai nei moterys (atitinkamai 55,1 proc. ir 44,9 proc.), erkiniu encefalitu – pasiskirstė tolygiai (atitinkamai 50 proc. ir 50 proc.). Vaikų iki 18 metų amžiaus lyginamasis svoris tarp visų susirgusių Laimo liga padidėjo nuo 14 proc. iki 29,5 proc. 0–3 m. amžiaus grupėje registruoti 8 Laimo ligos atvejai, o vyriausias susirgęs Laimo liga buvo 89 m. amžiaus Šiaulių rajono gyventojas. 45 proc. visų susirgusiųjų Laimo liga sudarė 45-74 m. amžiaus asmenys. 63,1 proc. visų susirgusiųjų erkiniu encefalitu sudarė 35-74 m. amžiaus asmenys. 2023 m. erkiniu encefalitu sirgo 3 vaikai.


Laimo liga sergama ištisus metus. Sausio-vasario mėn. registruojami pavieniai ir dažniausiai pavėluotai diagnozuoti Laimo ligos atvejai. Didžiausias sergamumas Laimo liga registruotas birželio ir rugpjūčio mėnesiais, erkiniu encefalitu – rugsėjo mėnesį.


Didesnė dalis Šiaulių apskrities gyventojų nurodė, kad erkiniu encefalitu galimai užsikrėtė miške (43,5 proc.) arba gyvenamojoje aplinkoje (28,3 proc.). Laimo liga galimai užsikrėtė parke, poilsiavietėje (24,4 proc.) ir miške (23,1 proc.).


2023 m. Šiaulių apskrityje iš viso įskiepyta 24 414 erkinio encefalito vakcinos dozių, skiepijimus pradėjo (TBE1) 6 478 gyventojai, iš jų 1 480 0-17 m. amžiaus asmenys. 2022 m. TBE1 buvo paskiepyta šiek tiek daugiau asmenų: 5149 18 m. ir vyresni asmenys ir 1 349 0-17 m. amžiaus asmenys. PSO rekomenduoja visuotinę gyventojų vakcinaciją nuo EE tuose Europos regionuose, kuriuose sergamumas EE yra didesnis nei 0,5 atv./10 tūkst. gyventojų. Šiaulių apskrities teritorijoje sergamumas EE yra endeminis, todėl imunoprofilaktika rekomenduojama visiems Šiaulių apskrities gyventojams, nepriklausomai nuo amžiaus.
Primename, kad erkinio encefalito virusas ir Laimo ligos sukėlėjas erkėse aptinkamas visose šalies administracinėse teritorijose, todėl užsikrėsti rizika išlieka visur.


Siekiant sumažinti užsikrėtimo erkių platinamomis ligomis riziką, prašome Šiaulių apskrities administracinių teritorijų savivaldybių administracijų pagal kompetenciją užtikrinti tinkamą parkų, poilsio vietų, dažnai žmonių lankomų miškų priežiūrą erkių aktyvumo sezono laikotarpiu, organizuoti bei įtraukti įvairias institucijas sprendžiant šią problemą bei imtis būtinų priemonių situacijos gerinimui.


Taip pat primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 29 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V-716 „Dėl darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“, asmenys, kurių veikla susijusi su darbu gamtoje bei yra galimas erkių įsisiurbimas, skiepijami darbdavio lėšomis. Prieš skiepijantis, būtina, kad šeimos gydytojas įvertintų skiepijamo asmens sveikatos būklę.

Didinant gyventojų budrumą ir informuotumą apie erkių platinamas ligas NVSC interneto svetainėje sukurtas tinklalapis „Erkių platinamos ligos“ (https://nvsc.lrv.lt/lt/uzkreciamuju-liguvaldymas/uzkreciamosios-ligos/erkiu-pernesamos-ligos/), kuriame skelbiamas Lietuvos vietovių, kuriose užsikrečiama erkių platinamomis ligomis, žemėlapis ir kita aktuali informacija.


Šiaulių departamento direktorė Simona Abromavičienė