PATYČIŲ PREVENCIJOS UŽSIĖMIMAI ŠIAULIŲ RAJONO MOKYKLOSE

2023 metų pabaigoje net keliose Šiaulių rajono mokyklose lankėsi asociacijos TRINUS lektoriai, kurie klasėms pravedė 4 valandų patyčių prevencijos užsiėmimus. “Klasės palydėjimo” programa skirta klasės emocinio klimato gerinimui ir patyčių prevencijai. Užsiėmimai tinkami sunkumų turintiems kolektyvams, naujai suburtoms klasėms, siekiant pagerinti tarpusavio santykius, sukurti geresnį ryšį su klasės auklėtoju. Užsiėmimų metu jaunuoliams pateikiamos patrauklios užduotys: simuliacijos, užduotys su telefonais, užduotys su virvėmis ir kt. Šių užduočių metu atsiskleidžia klasėje vyraujantys santykiai. Po užduoties vyksta proceso refleksija, kurios tikslas padėti jaunuoliams įsisąmoninti savo elgesį ir jį keisti. Dėl patrauklios “sužaidybintos” užduočių formos į užsiėmimus noriai įsitraukia ir mažiau motyvuoti moksleiviai. Su klase dirba psichoterapeutas ir socialinis darbuotojas-supervizorius.

Visuomenės sveikatos specialistė, koordinuojanti vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą mokyklose, Viktorija Tuzinienė