IŠVENGIAMAS MIRTINGUMAS: ŠIAULIŲ RAJONO 2022 M. APŽVALGA

By 2023-11-22Aktualijos

Išvengiamas mirtingumas – mirusiųjų nuo nulemtų ligų ar būklių, kurių galima išvengti taikant žinomas efektyvias prevencines, diagnostikos ir gydymo priemones, dalis nuo visų gyventojų mirčių. Remiantis duomenimis apie išvengiamą mirtingumą, galima daryti išvadas apie sveikatos priežiūros ir sveikatos politikos įtaką gyventojų sveikatai bei numatyti naujas ar tobulinti esamas veiksmų kryptis. Šie duomenys naudingi sveikatos sistemoje dirbantiems specialistams, kuriantiems ir įgyvendinantiems prevencines sveikatos programų priemones bei vykdantiems sveikatos politiką, kadangi išvengiamo mirtingumo rodiklis netiesiogiai parodo sveikatos priežiūros sistemos efektyvumą ir kokybę.

Išvengiama liga (būklė) – liga (būklė), kurios galima išvengti dėl visuomenės sveikatos intervencijų (pvz., prevencinės priemonės, skirtos rizikos faktoriams, socialinei-ekonominei būklei, aplinkos veiksniams ir kt.).
Pagydoma liga – liga, kuri gali būti išvengta (pagydyta) dėl optimalios sveikatos priežiūros kokybės.

Lietuvoje 2022 m. buvo galima išvengti 74,2 proc. (12835) mirčių. Šiaulių rajono savivaldybėje 2022 m. buvo galima išvengti 72,7 proc. (200) mirčių. Šiaulių rajono išvengiamo mirtingumo 2022 m. rodiklis 1,5 proc. punktais mažesnis už Lietuvos rodiklį ir patenka tarp savivaldybių, turinčių geriausią rodiklį Lietuvoje (žr. 1 pav.).

1 pav. Išvengiamas mirtingumas Lietuvos Respublikoje 2022 m. (proc.) šaltinis – Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema

Didžiausias išvengiamas mirtingumas Šiaulių rajone buvo 2019 m., mažiausias 2022 m. Šiaulių rajone nuo 2019 m. pastebima išvengiamo mirtingumo mažėjimo tendencija (žr. 2 pav.).

2022 m. išvengiamas mirtingumas Šiaulių rajono savivaldybėje sumažėjo per 0,4 proc. punktą, lyginant su 2021 m. (73,1%). O lyginant su 2020 m., sumažėjo per 4,1 proc. punktus (2020 m. – 76,8%). Vertinant penkerių metų laikotarpį (2018–2022 m.), Šiaulių rajono rodiklis yra sumažėjęs per 9,3 proc. punktus ir pirmą kartą per penkerius metus yra vienu iš geriausių Lietuvoje.

2 pav. Išvengiamas mirtingumas Šiaulių rajono savivaldybėje ir Lietuvos Respublikoje 2018 – 2022 m. (proc.), šaltinis – Higienos instituto Sveikatos statistinių duomenų portalas
Šiaulių rajone didžiausias išvengiamas mirtingumas 2022 m. buvo nuo kraujotakos sistemos ligų, piktybinių navikų, kraujotakos sistemos ligų, išorinių mirties priežasčių bei mirčių, susijusių su alkoholio vartojimu.

Šiaulių rajone 2022 m. buvo galima išvengti mirtingumo nuo šių ligų (abs. sk.):

Parengta remiantis Higienos instituto Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, Sveikatos statistinių duomenų portalo ir Statistinių duomenų apie mirties priežastis paieškos priemonės duomenimis

Parengė Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną, Raminta Maciūnaitė