MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ, ATLIKTŲ 2023 M. RUGPJŪČIO 1 D., REZULTATAI

2023 m. rugpjūčio 1 dieną atlikus vandens laboratorinius tyrimus nustatyta, kad vandens kokybė ATITINKA Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytų higienos reikalavimus.

  • Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko ar gumos bei vandens žydėjimo nepastebėta.
  • Vandens temperatūra siekia 19-20°C.

Kitas mėginys bus imamas RUGPJŪČIO 16 d.

 

Parengė Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną, Raminta Maciūnaitė