MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ, ATLIKTŲ 2023 M. LIEPOS 18 D., REZULTATAI

2023 m. liepos 18 dieną atlikus vandens laboratorinius tyrimus nustatyta, kad vandens kokybė ATITINKA Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytų higienos reikalavimus.

  • Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko ar gumos bei vandens žydėjimo nepastebėta.
  • Vandens temperatūra siekia 20-24°C.
  • Paplūdimiuose taip pat atlikti parazitologiniai tyrimai. Dirvožemyje, dumble bei smėlyje kirmėlių kiaušinėlių ir lervų nenustatyta.

 

Kitas mėginys bus imamas RUGPJŪČIO 1 d.


Parengė Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną, Raminta Maciūnaitė