PREVENCINĖ PAMOKA „MEDŽIAGOS, KURIOS SUKELIA PRIKLAUSOMYBES“ ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ PROGIMNAZIJOJE

2023 m. Šiaulių r. ugdymo įstaigose ypatingas dėmesys skiriamas prevenciniams užsiėmimas apie psichoaktyviąsias medžiagas (žalingus įpročius, rūkymą, el. cigaretės, narkotikus, alkoholį ir kt.). Per metus planuojami bent trys tęstiniai užsiėmimai su tos pačios klasės mokiniais.

Gegužės mėnesį Ginkūnų progimnazijos šeštų klasių mokiniams vyko antroji prevencinė pamoka „Medžiagos, kurios sukelia priklausomybes“.

Dažniausiai priklausomybės terminą vartojame kalbėdami apie alkoholizmą, intensyvų ilgalaikį rūkymą arba narkomaniją. Tačiau pastaruoju metu  priklausomybės sąvoka vis dažniau siejama ir su kitomis rizikingo elgesio formomis  –  tokiomis kaip patologinis lošimas, nuolatinis naršymas internete ir pan.

Tarptautinėje ligų klasifikacijoje (TLK-10-AM), priklausomybės sindromas apibrėžiamas kaip elgesio, kognityvinių ir fiziologinių reiškinių kompleksas, atsirandantis dėl kartotinio medžiagos vartojimo. Tipiškiausi šio sindromo požymiai – stiprus troškimas vartoti psichoaktyviąją medžiagą, sunkumas kontroliuoti vartojimą, vartojimas, nepaisant žalos sveikatai ar kitų žalingų pasekmių, tiek materialinių, tiek ir socialinių.

Užsiėmimo  metu šeštokai sužinojo, kad  psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas sukelia apie 60 skirtingų ligų ir sutrikimų, įskaitant sužeidimus, psichikos ir elgesio sutrikimus, skrandžio ir žarnyno veiklos sutrikimus, vėžį, širdies ligas, imunologinius sutrikimus, plaučių ligas, skeleto ir raumenų ligas. Taip pat mokiniai išbandė DW „girtumo“ akinius, CO matuokliu pasitikrino iškvepiamo anglies monoksido lygį, spirometro pagalba pasimatavo plaučių tūrį. Sekantis prevencinis užsiėmimas apie psichoaktyviąsias medžiagas su mokiniais planuojamas spalio mėnesį.

Parengta pagal: https://www.nsa.smm.lt

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, Viktorija Abromaitienė