PATYČIŲ PREVENCIJOS UŽSIĖMIMAI ŠIAULIŲ R. MOKYKLOSE

Rugsėjo mėnesį, prasidėjus naujiems mokslo metams, Šiaulių r. mokyklas aplankė nevyriausybinės organizacijos ,,TRINUS“ lektoriai. Patyčių prevencijos ir klasės klimato gerinimo pamokose dalyvavo 7 – 12 klasių mokiniai.

Užsiėmimų metu jaunuoliams buvo pateikiamos patrauklios užduotys: simuliacijos, užduotys su telefonais, užduotys su virvėmis ir kt. Šių užduočių metu atsiskleidė klasėje vyraujantys santykiai. Po užduočių vyko proceso refleksija, kurios tikslas padėti jaunuoliams įsisąmoninti savo elgesį ir jį keisti. Dėl patrauklios “sužaidybintos” užduočių formos į užsiėmimus noriai įsitraukė ir mažiau motyvuoti moksleiviai.