PRISTATYTAS PROJEKTAS „GEROVĖS KONSULTANTŲ MODELIO KŪRIMAS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

By 2022-09-2327 rugsėjo, 2022Aktualijos, Psichikos sveikata

Šiaulių rajone nemokamas paslaugas pradėjo teikti Gerovės konsultantai, aukštos kvalifikacijos, specialius mokymus baigę specialistai, padedantys žmonėms susidoroti su lengvais emociniais sunkumais, pirmaisiais nerimo, nemigos ir depresijos simptomais.

Šis naujas Šiaulių rajone Gerovės konsultantų paslaugų teikimo modelis sukurtas, įgyvendinant 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ priemonę „Gerovės konsultantų modelio kūrimas Šiaulių rajono savivaldybėje“. 

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos ,,Sveikata“ lėšos, (EEE) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto vykdytojas – Šiaulių rajono savivaldybė, projekto partneris -Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Modelis kuriamas Vakarų šalių pavyzdžiu 

Vakarų šalyse, tokiose kaip Jungtinė Karalystė, Nyderlandai, Norvegija, panašios paslaugos yra išvystytos ir pasiteisinusios. Rūpintis žmonių psichikos sveikata, teikti jiems standartizuotas konsultacijas ten apmokomi slaugytojai, socialiniai darbuotojai ir kiti sveikatos specialistai. Būtent jie ir padeda žmonėms susidoroti su pirmaisiais nerimo bei depresijos simptomais, taikydami kognityvinės elgesio terapijos metodus, kurių efektyvumas pagrįstas moksliniais tyrimais. 

Lietuvoje, Europos Sąjungoje pirmaujančioje savižudybių skaičiumi, psichikos sveikatos priežiūros profesionalų paslaugos gyventojams vis dar yra nelengvai prieinamos ir brangios. Šių paslaugų poreikis dar labiau išaugo COVID-19 epidemijos, Rusijos karo prieš Ukrainą metu. Todėl, neabejojama, kad kuriamas Gerovės konsultantų tinklas turėtų gerokai pagerinti psichologinės pagalbos prieinamumą šalyje ir ypač regionuose, kur tokių paslaugų ypač trūksta.   

Konsultuos vieną, o padės visai šeimai 

„Parengti specialistai pajėgūs suteikti kvalifikuotą pagalbą ir veiksmingai per trumpą laiką padėti  nerimo, nemigos ar depresijos kamuojamiems žmonėms dorotis su šiais simptomais. Jų tikslas – pasiekti, kad žmogus įgautų įgūdžius valdyti savo psichologinę būseną, galima sakyti, taptų savo paties psichoterapeutu“. Labai svarbu, kad į Gerovės konsultantus žmonės gali kreiptis patys, tam nereikia šeimos gydytojo ar kito specialisto siuntimo. Be to, užtikrinamas ir besikreipiančių žmonių konfidencialumas bei  visiškas anonimiškumas.

Projekto tikslas – pagerinti ir sustiprinti bendruomenines psichikos sveikatos paslaugas Šiaulių rajono savivaldybėje.

Projekto tikslinė grupė – Šiaulių rajono gyventojai, kuriems pasireiškia lengvi streso, nerimo, nemigos, depresijos bei psichologinės adaptacijos problemų požymiai.

GEROVĖS KONSULTANTAS – specialistas, turintis reikalavimus atitinkantį išsilavinimą ir baigęs specialius asmenų, patiriančių psichologinių ir emocinių sunkumų, žemo intensyvumo emocinio konsultavimo, remiantis kognityvine ir elgesio terapija, mokymus.

Konsultacijai gali kreiptis Šiaulių rajono gyventojai, kuriems pasireiškia lengvi streso, nerimo, nemigos, depresijos bei psichologinės adaptacijos problemų požymiai:

  • Individualios nemokamos konsultacijos asmenims nuo 18 metų.
  • Nereikia jokio specialaus nukreipimo ar siuntimo.
  • Teikiamos paslaugos yra NEDISKRIMINUOJANČIOS, išlaikytas KONFIDENCIALUMAS bei SAUGUMAS.
  • Paslaugų teikimas grindžiamas abipuse pagarba, tarpusavio supratimu ir susitarimu.
  • Esant nepalankioms sąlygoms galimybė konsultuotis internetu ar telefonu.

Konsultantas įvertins besikreipiančio asmens psichikos sveikatos poreikius, psichologinės gerovės lygį ir rizikos veiksnius bei sudarys paslaugų teikimo planą. Pagal pirmojo susitikimo metu sudarytą paslaugų teikimo planą teiks įrodymais pagrįstas žemo intensyvumo emocinio konsultavimo paslaugas individualiai asmenims, susiduriantiems su emociniais sunkumais bei konsultacijų metu periodiškai atliks emocinės būklės vertinimą. Galės rekomenduoti kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančią psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, suteiks informaciją, kuri įstaiga tokias paslaugas teikia bei paaiškins šių paslaugų gavimo tvarką.

Konsultacijos su Gerovės konsultantais yra teikiamos adresu:

  • Dambrausko g. 17, Kuršėnai.

Kreiptis dėl konsultacijų galite:

  • Gerovės konsultantė Sonata +370 657 89227; geroves.konsultante@gmail.com
  • Gerovės konsultantė Danguolė +370 601 99876; geroves.konsultante@gmail.com

Nuotraukos Zigmo Ripinskio