ŠIAULIŲ RAJONO MAUDYKLŲ VANDUO SAUGUS MAUDYNĖMS!

2022 m. rugpjūčio 17 dieną atlikus vandens laboratorinius tyrimus nustatyta, kad vandens kokybė ATITINKA Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytus higienos reikalavimus.

Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko ar gumos bei vandens žydėjimo nepastebėta. 

Vandens temperatūra siekia nuo 21°C iki 25°C.

Geluvos ir Pašvinio ežerų, Ventos upės Kuršėnų miesto ribose ir Bubių tvenkinio paplūdimiuose taip pat atlikti parazitologiniai tyrimai. Dirvožemyje, dumble bei smėlyje kirmėlių kiaušinėlių ir lervų nenustatyta.

 

 

Parengė Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną, Raminta Maciūnaitė