Šiuolaikinėje visuomenėje, ypatingai pastaraisiais visiems jautriais metais, jauni žmonės vis dažniau susiduria su emociniais sunkumais apie kuriuos  trūksta ryžto kalbėti ir juos spręsti. Tėvai ir pedagogai kartas turi nepakankamai psichologinių žinių kaip padėti jaunam žmogui, o dažnai ir patys jaunuoliai į juos nesikreipia. Tada nusiramino jauni žmonės ieško žalinguose įpročiuose, neigiamą įtaką darančių draugų kompanijoje arba atsiskirdami nuo išorinio pasaulio.

Gegužės 16 ir 17 d. Šiaulių rajono ugdymo įstaigose lankėsi psichologas E. Karmaza. Lektorius mokiniams vedė paskaitas labai aktualiomis ir jautriomis temomis: „Psichologinis atsparumas – gebėjimas apsaugoti save sudėtingoje aplinkoje“, ,,Savikontrolė“, ,,Egzaminų stresas. Paruošk save“ ir kt. Išklausę paskaitas jaunuoliai moka daugiau: atpažinti sudėtingas situacijas, suvaldyti emocijų prasiveržimą, ugdyti psichologinį atsparumą.

Abi dienas į  Šiaulių r. sav. visuomenės sveikatos biuro salėję buvo kviečiami  pedagogai ir specialistai pastiprinti savo žinias psichologo E. Karmazos paskaitose. Paskaitoje  ,,Motyvacija mokytis, augti ir siekti‘‘ diskutuota apie tai ką daryti, kai vaikas nenori, kai sustoja, kai pasiduoda ar nemato prasmės. Labai jautrioje paskaitoje ,,Lytiškumo ugdymas ir lytinis švietimas“ lektorius su atvykusiais pedagogais ir specialistais kalbėjo apie ne vienus metus jautrią, sudėtingą ir vis dar neišspręstą problemą – kaip ir ką pasakoti vaikams apie lytis, vyrą, moterį, brendimą, intymius santykius, saugumą. Čia susikerta suaugusių vertybės ir patirtys, todėl nukenčia kokybės prasme moksleiviai. 

Nuoširdžiai dėkojame lektoriui ir paskaitų klausytojams. Kviečiame dalyvauti Šiaulių r. sav. visuomenės sveikatos biuro organizuojamuose renginiuose. Informacija apie renginius skelbiama: www.siauliurvsb.lt, „Facebook“ paskyroje (@siauliurvsb), www.kursenai.lt skiltyje „Sveikata“, savaitraštyje „Kuršėnų krašto žinios“, laikraštyje „Šiaulių kraštas“.

Visuomenės sveikatos specialistė Vaineta Jurkienė