INFORMACIJA APIE ELEKTRONINIŲ NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMĄ

By 2022-02-0120 balandžio, 2023Aktuali informacija tėvams, Aktualijos, COVID-19

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) Šiaulių departamento specialistai atkreipia dėmesį, kad daugėjant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų nustatomų Šiaulių apskrityje, gali pailgėti laikas kol su ligoniu susisieks NVSC specialistai. Todėl, Jums ar Jūsų vaikui gavus laboratorijoje atlikto teigiamo SARS-CoV-2 PGR / antigeno testo rezultatą, kuriuo buvo patvirtinta COVID-19 liga, prašome nedelsiant savarankiškai užpildyti elektroninę anketą NVSC interneto puslapyje, adresu 

Anketa skirta epidemiologinei informacijai apie COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) užsikrėtusius žmones rinkti ir naudojama siekiant stabdyti koronaviruso plitimą. Asmenys, nurodę kartu gyvenančius asmenis bei kur užsikrėtė ir pateikę kitą svarbią epidemiologinę informaciją apie save, prisideda prie greitesnio riziką užsikrėsti turėjusių asmenų informavimo, jų izoliavimo. Tokiu būdu efektyviai stabdomas viruso plitimas visuomenėje bei padedama operatyviau išsiaiškinti galimas viruso plitimo vietas bei užsikrėtimo aplinkybes.

Jeigu COVID-19 patvirtinta asmeniui ir jo nepilnamečiui vaikui, reikia pildyti atskiras anketas – vienoje pateikti duomenis apie save, kitoje – apie vaiką, nurodant jo asmens duomenis, tačiau galima naudoti tą patį telefono numerį.

NVSC specialistai primena, kad sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga ugdymo įstaigoje turėję vaikai, dalyvaujantys ugdymo procese ir besitestuojantys savikontrolės greitaisiais testais teisės akte nustatytu periodiškumu,  10 dienų nuo paskutinės sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) dienos negali dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo ar kitose veiklose, jei jose dalyvauja kitos ugdymo įstaigos vaikai, taip pat tokie ugdytiniai negali dalyvauti renginiuose, kitose žmonių susibūrimo vietose, rekomenduojama apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių.
Bendraujant su kitais asmenimis, tokie vaikai turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių.