DAR GALITE REGISTRUOTIS Į NEMOKAMĄ NUOTOLINĮ SEMINARĄ “LIEPTAS”

By 2021-10-0624 vasario, 2023Aktualijos, Psichikos sveikata

Tyrimai rodo, kad  8 iš 10 asmenų, galvojančių apie savižudybę, duoda aplinkiniams tiesioginius ar netiesioginius ženklus. Dėl šios priežasties ne tik sveikatos priežiūros specialistai ar socialiniai darbuotojai, bet ir kiti asmenys, savo darbe galintys susidurti su savižudybės grėsme, bendruomenių nariai  turėtų gebėti atpažinti  savižudybės grėsmę, įvertinti savižudiškų veiksmų tikimybę, suteikti būtiną emocinę paramą ir  nukreipti pagalbos suteikimui savižudiškų ketinimų turintį asmenį. Savižudybės grėsmė yra laikina. Todėl gebėjimas tinkamai reaguoti, susieti savižudiškų ketinimų turintį asmenį su tolimesne pagalba bei suteikti jam pirmąją  emocinę paramą, yra būtinos kompetencijos siekiant mažinti savižudybių skaičių. Kviečiame registruotis į mokymų programą “LIEPTAS”, ir tikimės, kad šio tobulinimosi kurso metu mokymų dalyviai įgis žinių ir įgūdžių, reikalingų veiksmingam dalyvavimui savižudybių prevencijoje.

Programos tikslas:   Išmokti atpažinti savižudybės grėsmę patiriantį asmenį, užmegzti su juo ryšį ir susieti su pagalba.

Uždaviniai:

• Gebėti atpažinti savižudybės grėsmės ženklus bei įvertinti savižudiškų veiksmų tikimybę. 

• Ugdyti praktinius gebėjimus užmegzti kontaktą, empatiškai reaguoti, išklausyti, atliepti į pašnekovo jausmus, aptarti pagalbos altenatyvas, priimti sprendimus ir susieti su pagalba.

• Mažinti stigmatizaciją ir keisti savižudybių prevencijai nepalankias nuostatas. 

Programos trukmė: 4 val.

Bus išduodami pažymėjimai. 

Programos rengėjai: Europos sertifikuotos psichologės Lietuvoje klinikinėje ir sveikatos srityse prof.dr.  Nida Žemaitienė, Valija Šap.