KVIETIMAS REGISTRUOTIS Į ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMĄ

KAS? Tarptautinė programa jaunimui, eksperimentuojantiems arba nereguliariai vartojantiems alkoholines ar narkotines medžiagas. Šios programos tikslas − sustiprinti asmens motyvaciją keistis.

KAM SKIRTA? 14-21metų jaunuoliams, eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems alkoholį ar narkotikus. Konfidencialumą garantuojame.  

KĄ VEIKSIME?

  • Kalbėsime apie skirtingas patirtis, susijusias su narkotikais ir alkoholiu.
  • Diskutuosime apie alkoholio ir narkotikų daromą riziką ir žalą.
  • Ieškosime motyvacijos keisti elgesį.

KAIP VISKAS VYKS? Kiekvieną užsiregistravusį kviesime į 2 asmeninius susitikimus ir 4 grupinius susitikimus. Vienoje grupėje susitiks ir konfidencialiai kalbėsis iki 12 jaunų žmonių. Susitikimai vyks 1 kartą per savaitę. Individualaus užsiėmimo trukmė – 1 valanda; vyksta du individualūs užsiėmimai – vienas prieš pirmąjį grupinį susitikimą, kitas – pastarųjų susitikimų pabaigoje. Grupiniams užsiėmimams yra skiriamos 8 valandos, kurios dažniausiai išskaidomos į 4 užsiėmimus po dvi valandas. Iš viso programos trukmė – 10 valandų, tačiau gali kisti, priklausomai nuo vadovo profesinio sprendimo.

INFORMACIJA TĖVAMS (GLOBĖJAMS), MOKYTOJAMS, SPECALISTAMS

Jei jaunuoliai pradeda eksperimentuoti/nereguliariai vartoti alkoholį ar narkotikus − tai signalas, kad jiems reikia pagalbos atsisakant minėtų medžiagų vartojimo, ugdant atsakingą požiūrį į neigiamas vartojimo pasekmes ir užkertant kelią priklausomybės nuo alkoholio ar narkotikų vystymuisi.

Dalyvavimas šioje programoje gali būti savanoriškas bei įpareigojantis (kaip administracinio poveikio ar vaiko minimalios priežiūros priemonė).

Įpareigoto, nukreipto ar savanoriškai ketinančio dalyvauti Programoje vaiko atstovai pagal įstatymą registruoja vaiką į Programos užsiėmimus, Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui teikia rašytinį prašymą.

Dalyvių registraciją vykdo ir daugiau informacijos teikiama: tel. +370 67046753; el.paštu vsb.siauliuraj.stiprinimas@gmail.com