KVIETIMAS DALYVAUTI EUROPOS INTERNETINIAME NARKOTIKŲ TYRIME: VARTOJIMO ĮPROČIAI

Ar vartoji narkotikus? Kokius? Kiek? Kaip dažnai? Tai yra pagrindiniai tyrimo klausimai, kurie leis geriau suprasti narkotikų vartojimo įpročius skirtingose Europos šalyse ir prisidės prie Europos narkotikų politikos kūrimo ateityje.

Klausimynas sudarytas iš modulių: socialinė demografinė informacija, narkotikų vartojimo įpročiai, gydymo prieinamumas, narkotikų prieinamumas (narkotikų kainos, įsigyjamas kiekis, būdai) ir COVID-19 poveikis narkotikų vartojimo įpročiams. Tyrimo išvados papildys turimas žinias apie narkotikų vartojimo įpročius Europoje bei neseniai pradėtą rinkti informaciją apie vartojamų narkotikų kiekius. Šie svarbūs duomenys patobulins rinkos dydžio įvertinimus Europos ir  nacionaliniu lygiu.

Tyrimo vykdytojai užtikrina visišką apklausos anonimiškumą ir tikisi atvirų ir atidžių atsakymų į klausimus.

Dalyvauti tyrime galite paspaudę šią nuorodą lietuvių ir anglų kalbomis (atsidariusiame lange dešinėje pusėje pasirinkite lietuvių kalbą): 

Daugiau informacijos Facebook paskyroje: Europos internetinis narkotikų tyrimas-Lietuva@EINTLietuva bei EMCDDA el. puslapyje: Europos internetinis narkotikų tyrimas

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą, Lina Norkienė