SERGAMUMAS TUBERKULIOZE ŠIAULIŲ RAJONE: 2016-2019 M. APŽVALGA