KVIEČIAME DALYVAUTI INDIVIDUALIOSE IR GRUPINĖSE PSICHOLOGŲ KONSULTACIJOSE

By 2021-01-286 balandžio, 2021Aktualijos, Psichikos sveikata

Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, siekdamas stiprinti visuomenės psichologinę gerovę, psichikos sveikatą ir gyventojų streso valdymo įgūdžius, Šiaulių rajone organizuoja individualias bei grupines psichologo konsultacijas!

 • Paslaugas teikia kvalifikuoti psichologai.
 • Paslaugos teikiamos ir vaikams, ir suaugusiesiems.
 • Vaikams iki 16 metų būtinas rašytinis vieno iš jo tėvų ar globėjo sutikimas.
 • Naudojami tik veiksmingi, mokslo ir praktikos įrodymais pagrįsti metodai.
 • Paslaugų teikimas grindžiamas abipuse pagarba, tarpusavio supratimu ir susitarimu.

INDIVIDUALIOS PSICHOLOGO KONSULTACIJOS:

 • Individualios konsultacijos trukmė – 1 akademinė valanda.
 • Vienam asmeniui teikiamos ne daugiau kaip 5 individualios konsultacijos.
 • Teikdamas individualias konsultacijas, psichologas įvertina sudėtingos gyvenimiškos situacijos sukeltus psichikos sveikatos rizikos veiksnius, numato preliminarų konsultacijų teikimo laikotarpį, numato  konsultacijų teikimo tikslus ir numatomus rezultatus, suteikia emocinę paramą, sudaro galimybes išreikšti ir (ar) mažinti su asmens sudėtinga gyvenimiška situacija susijusius psichikos sveikatos rizikos veiksnius.

PSICHOLOGO KONSULTACIJOS GRUPĖMS:

 • Grupinių konsultacijų metu vienoje grupėje gali būti nuo 9 iki 10 asmenų.
 • Vienai grupei skiriamos ne mažiau kaip 4 akademinės konsultacinės valandos.
 • Psichologinių konsultacijų asmenų grupėms metu siekiama padėti asmeniui rasti psichikos sveikatos rizikos veiksnius sukeliančių problemų sprendimo būdus, išmokyti konkrečių technikų ir (ar) metodų šioms problemoms spręsti, padėti apsibrėžti tikslus ir veiksmų seką siekiant tikslų, skatinti savęs pažinimą ir asmenybės augimą.
 • Grupinės psichologo konsultacijos gali vykti ir Jūsų įmonėje, įstaigoje ar bendruomenėje!

Grupėms organizuojami:

 • streso valdymo praktiniai užsiėmimai;
 • emocijų atpažinimo ir išraiškos, konfliktų valdymo praktiniai užsiėmimai;
 • savitarpio pagalbos grupės;
 • psichologinės konsultacijos asmenų grupėms;
 • kiti psichologinę gerovę ir (ar) psichikos sveikatą stiprinantys praktiniai užsiėmimai.

Surinkus grupę ir norint, kad grupinės konsultacijos vyktų Jūsų įmonėje, įstaigoje ar bendruomenėje, kreiptis į Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą telefonu +370 670 467 53.

Individualios bei grupinės psichologų konsultacijos Šiaulių rajone organizuojamos pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-1733 patvirtintą „Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašą“.