KIEČIAME DALYVAUTI VAIZDO ĮRAŠO KONKURSE „SPORTAS – TAI JĖGA“

By 2020-10-164 birželio, 2021Aktualijos, Fizinis aktyvumas

VAIZDO ĮRAŠO KONKURSAS „SPORTAS – TAI JĖGA“NUOSTATAI
BENDRIEJI NUOSTATAI

 1. Šiaulių r. sav. visuomenės sveikatos biuro organizuojamas vaizdo darbo/reklamos konkursas „SPORTAS – TAI JĖGA“ yra viena iš veiklų (mokymo priemonių), kurios priklauso Projektui Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-61-0004 „Sveikos gyvensenos skatinimas Šiaulių rajone“, o jas finansuoja Europos Sąjungos struktūriniai fondai.
 2. Vaizdo darbo/reklamos konkursas „SPORTAS – TAI JĖGA“ (toliau Konkursas) nuostatai nustato konkurso tikslus, organizavimą, sąlygas, vertinimo kriterijus.​

TIKSLAI

 1. Formuoti teisingą vietos bendruomenės požiūrį į fizinį aktyvumą;
 2. Propaguoti sveiką gyvenseną, skatinti aktyvią laisvalaikio užimtumo kultūrą;
 3. Suburti mokinius, pedagogus, tėvus ir įtraukti kuo daugiau švietimo įstaigų į prevencinę veiklą – mažinti pasyvų laisvalaikį ir skatinti fizinį aktyvumą.
 4. Sumažinti vietos gyventojų riziką susirgti onkologinėmis ligomis.

KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 1. Konkursą organizuoja Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai) (toliau Biuras).
 2. Konkurso pradžia 2020 m. spalio 19 d. Konkurso pabaiga 2020 m. spalio 30 d.
 3. Konkurse gali dalyvauti visi Šiaulių rajono mokiniai.
 4. Norint dalyvauti konkurse, būtina užpildyti dalyvio anketą (atsisiųsti anketą), kurią reikia atsiųsti kartu su vaizdo įrašu  el. paštu – vsb.siauliuraj.stiprinimas@gmail.com.
 5. Papildoma informacija teikiama telefonu 8 67046753.


KONKURSO VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ ATRANKA

 1. Konkurso nugalėtoją išrinks nešališka komisija, remiantis nustatytais vertinimo kriterijais.
 2. Geriausio vaizdo įrašo atrankos kriterijai: originalumas, įžvalgumas, tikslingumas, turiningumas, kokybiškumas.
 3. Konkurso rezultatai bus paskelbti lapkričio 3 dieną – Šiaulių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro svetainėje adresu www.siauliurvsb.lt ir „Facebook“ paskyroje (@siauliurvsb), o su prizininkais bus susisiekta asmeniškai.

KONKURSO NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAI

Vaizdo darbo/reklamos konkurso „SPORTAS – TAI JĖGA“  I II ir III vietos nugalėtojai bus apdovanoti biuro prizais.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus publikuoti. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas dalyvio anketos atsiuntimas/pristatymas Biurui.