KVIETIMAS DALYVAUTI TYRIME APIE JONIZUOJANČIĄJĄ SPINDULIUOTĘ

Kviečiame Jus dalyvauti Vilniaus universiteto mokslininkų atliekamame suaugusių Lietuvos gyventojų žinių apie jonizuojančiąją spinduliuotę bei požiūrio į dėl jos taikymo kylančią riziką sveikatai tyrime. Šio tyrimo metu, vykdant anoniminę apklausą, siekiama apklausti visų Lietuvos savivaldybių suaugusius gyventojus, todėl Jūsų dalyvavimas šiame tyrime ypač svarbus. Apklausai užpildyti turėtų pakakti 15 minučių. 

 

 

 

Parengta pagal Pasaulio sveikatos organizacijos medžiagą

Leave a Reply

Šrifto dydžio keitimas
Kontrastas