PREVENCINIAI TYRIMAI PREKYBOS VIETŲ DARBUOTOJAMS ŠIAULIŲ RAJONE

By 2020-05-0827 sausio, 2021Aktualijos, COVID-19

ĮSAKYMAS
DĖL PREVENCINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ COVID-19 LIGAI  (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) DIAGNOZUOTI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ PREKYBOS VIETŲ DARBUOTOJAMS ORGANIZAVIMO
2020 m. gegužės 7d. Nr. A – 697
Šiauliai
Šiaulių rajono savivaldybė informuoja, kad, įgyvendinant Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 30 d.  sprendimą Nr. V-1055 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti prekybos vietų darbuotojams“ Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje esančių prekybos vietų vadovai turi identifikuoti darbuotojus ir laikantis prevencinio tyrimo eiliškumo, sudaryti savo darbuotojų, kuriems priklauso prevencinis tyrimas dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), sąrašą.

Taip pat vadovai apie tai turi informuoti darbuotojus ir suteikti jiems galimybę nuvykti į Šiaulių miesto mobilų punktą, esantį adresu J. Jablonskio g. 16, Šiauliai, kad būtų atliktas prevencinis tyrimas dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos).

Šiaulių miesto mobiliame punkte prekybos vietų darbuotojai prevenciniam tyrimui atlikti turi registruotis Karštosios linijos telefonu 1808.