PASAULINĖS SVEIKATOS DIENOS MINĖJIMAS ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ PROGIMNAZIJOJE

Balandžio 17 d. Ginkūnų progimnazijos mažieji dalyvavo renginyje, skirtame Pasaulinės sveikatos dienai paminėti.

Išugdyti sveiką, gerai fiziškai ir psichiškai išsivysčiusį žmogų yra didžiulis uždavinys. Kokia bus suaugusiųjų sveikata, didžia dalimi lemia tai, kokia yra vaikų sveikata. Ji priklauso nuo aplinkos, fizinių, cheminių, socialinių, psichologinių, biologinių ir kitų veiksnių. Mokyklos aplinkoje vaikai praleidžia didžiąją dienos dalį, todėl ugdymo įstaigai tenka dėti daug pastangų, norit išsaugoti ir stiprinti savo auklėtinių sveikatą. Šiame procese turi dalyvauti visa mokyklos bendruomenė – pedagogai, sveikatos specialistai, vaikų tėvai ir visas įstaigos kolektyvas.

Vaikų lopšeliuose-darželiuose ir bendrojo ugdymo programas vykdančiose mokyklose sveikatos sektoriui atstovauja visuomenės sveikatos specialistai. Pagrindinis jų veiklos tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos vaiko gerovės komisija. Visuomenės sveikatos specialistai vykdo mokinių sveikatos stebėseną, sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją, ugdo mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius, organizuoja mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, mokinio savirūpai reikalingą pagalbą ugdymo įstaigoje. Savo veikloje specialistas vadovaujasi sveikatos apsaugos ministro įsakymais, metodinėmis rekomendacijomis, naudoja įvairias edukacinės paskirties priemones.

Mokyklų bendruomenės vykdo įvairius sveikatą stiprinančius projektus bei programas. Per juos vaikams ir paaugliams formuojamos pozityvios sveikatos nuostatos, mokoma atpažinti ligų ir traumų riziką, spręsti su sveikata ir gyvensena susijusias problemas, kurti geranoriškus ir pagarbius tarpusavio santykius, siekiama užkirsti kelią patyčioms.

Renginio metu vaikai aplanke aštuonias geros savijautos stoteles, kuriose įgijo naujų žinių, atliko įvairias užduotis bei pasisėmė gerų emocijų.

Informaciją pagal: https://www.hi.lt

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, Viktorija Abromaitienė