MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ, ATLIKTŲ 2023 M. RUGSĖJO 8 D., REZULTATAI

2023 m. RUGSĖJO 8 dieną atlikus pakartotinius vandens laboratorinius tyrimus nustatyta, kad NAISIŲ TVENKINYJE (Meškuičių sen.) ir KAIRIŲ EŽERE (Kairių sen.) vandens kokybė ATITINKA Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytus higienos reikalavimus.

  • Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko ar gumos bei vandens žydėjimo nepastebėta.
  • Vandens temperatūra siekia 14-15°C.

NAISIŲ TVENKINYJE IR KAIRIŲ EREŽE MAUDYTIS SAUGU!

Parengė Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną, Raminta Maciūnaitė