ŠIAULIŲ R. MAUDYKLŲ VANDENS IR SMĖLIO TYRIMAI GERI

2022 m. liepos 18 dieną atlikus vandens laboratorinius tyrimus nustatyta, kad Šiaulių rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų vandens kokybė ATITINKA Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytus higienos reikalavimus.

Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko ar gumos bei vandens žydėjimo nepastebėta. Vandens temperatūra siekia nuo 18°C iki 21°C.

Geluvos ir Pašvinio ežerų, Ventos upės Kuršėnų miesto ribose ir Bubių tvenkinio paplūdimiuose taip pat atlikti parazitologiniai tyrimai. Dirvožemyje, dumble bei smėlyje kirmėlių kiaušinėlių ir lervų nenustatyta.

Daugiau informacijos: https://siauliurvsb.lt/…/visuomenes…/maudyklos/

Parengė Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną, Raminta Maciūnaitė