GUDELIŲ EŽERE REKOMENDUOJAME NESIMAUDYTI!

By 2023-07-1113 liepos, 2023Aktualijos, Aplinkos sveikata

2023 m. liepos 4 dieną atlikus vandens laboratorinius tyrimus nustatyta, kad GUDELIŲ EŽERE (KAIRIŲ SEN.) vandens kokybė NEATITINKA Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytų higienos reikalavimų. Pakartotiniai tyrimai bus atliekami artimiausiu metu!

Gudelių ežere:
• žarninių lazdelių kolonijas sudarančių vienetų skaičius šimte mililitrų vandens nustatytas – 1400!
• žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius šimte mililitrų vandens nustatytas – 96.

Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai primena, kad vertinant maudyklų vandens kokybę yra atsižvelgiama į mikrobiologinius parametrus. Tiriamas žarninių enterokokų (Intestinal Enterococci) skaičius 100 ml. Jų turi būti ne daugiau kaip 100. Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius 100 ml. Jų turi būti ne daugiau kaip 1000.

• Kituose Šiaulių rajono vandens telkiniuose maudytis GALIMA. Vandens kokybė ATITINKA Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytus higienos reikalavimus.
• Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko ar gumos bei vandens žydėjimo nepastebėta.
• Vandens temperatūra siekia 20-21°C.

Kitas mėginys bus imamas LIEPOS 18 d.

Parengė Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną, Raminta Maciūnaitė