MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ, ATLIKTŲ 2023 M. BIRŽELIO 6 D., REZULTATAI

2023 m. birželio 6 dieną atlikus vandens laboratorinius tyrimus nustatyta, kad vandens kokybė ATITINKA Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytus higienos reikalavimus.

  • Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko ar gumos bei vandens žydėjimo nepastebėta.
  • Vandens temperatūra siekia 16-19°C.

Kitas mėginys bus imamas birželio 20 d.Parengė Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės
sveikatos stebėseną, Raminta Maciūnaitė