Darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimas

Darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo tikslas – didinti darbdavių ir darbuotojų žinias apie psichikos sveikatą darbe ir stiprinti jų kompetenciją psichikos sveikatos srityje, pagrindinį dėmesį skiriant darbuotojų atsparumo psichikos sveikatos rizikos veiksniams didinimui ir psichosocialinės aplinkos darbovietėse gerinimui.

Kviečiame Šiaulių rajono įmones, kurios yra atlikusios psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimą darbo vietose, dalyvauti Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamuose darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymuose.

Užsiėmimų metu psichologo ir profesinės sveikatos priežiūros specialisto komanda įvertins darbuotojų psichoemocinę būklę, iškels pagrindines problemas bei nustatys psichikos sveikatos raštingumo lygį,  suteiks žinių apie psichikos sveikatą darbo vietoje, sudarys tolesnių veiksmų planą, atliks atvejų analizes ir ieškos galimų problemų sprendimo būdų.

Veikla vykdoma vadovaujantis LR SAM 2019-05-17 įsakymu Nr. V-590 (redakcija 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-2143) Dėl darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Dėl išsamesnės informacijos ir registracijos kreiptis:
Tel.: 8 683 27 615;
El. paštas vsb.siauliuraj@gmail.com

REGISTRACIJA