Vaiko sveikatos pažymėjimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-529 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, nuo 2018 m. birželio 1 d. duomenys, susiję su vaiko sveikatos pažymėjimu (forma Nr. 027-1/a), visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkomi elektroniniu būdu. Elektroniniu būdu užpildytas ir pasirašytas vaiko sveikatos pažymėjimas patenka į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau – ESPBI IS), iš kurios yra perduodamas į Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (toliau – VSS IS). Su VSS IS dirba visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokykloje.

Vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas, sveikatos pažymėjimo duomenis VSS IS numatoma kaupti 2019–2020 m., įgyvendinus VSS IS plėtros projektą ikimokyklinėse ugdymo įstaigose.

Iki to laiko vaiko sveikatos pažymėjimus ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams tėvai gali perduoti asmeniškai, prieš tai prisijungę prie www.esveikata.lt  portalo, sukūrę pažymos peržiūros kodą, kurį panaudojus gali atsispausdinti vaiko sveikatos pažymėjimą.

Naudojantis sukurtu peržiūros kodu, tiek vaiko tėveliai, tiek visuomenės sveikatos specialistas ESPBI IS portale www.esveikata.lt, suvedęs gautą peržiūros kodą ir asmens gimimo datą, gali atsidaryti ir peržiūrėti pasirašytą elektroninį dokumentą.

Kaip sukurti vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą?

 VIDEO instrukcija kaip sukurti vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą

⇒ Instrukcija kaip sukurti vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą

Jei nepavyksta sukurti vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodo, maloniai kviečiame kreiptis į visuomenės sveikatos specialistą, kuris dirba Jūsų vaiko lankomoje ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje.
Visuomenės sveikatos specialistų KONTAKTAI