Institucijos

LR Sveikatos apsaugos ministerija – www.sam.lt
Higienos institutas – www.hi.lt
Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centras – http://smlpc.lt
Higienos instituto Psichikos sveikatos centras – https://vpsc.lrv.lt/
Higienos instituto Kompetencijų centras – https://www.sskc.lt/
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija – http://www.nvspl.lt
Valstybinė jaunimo reikalų tarnyba – http://www.jrd.lt
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – http://vmvt.lt
Valstybinė ligonių kasa – http://www.vlk.lt
Radiacinės saugos centras – http://www.rsc.lt
Aplinkos apsaugos agentūra – http://oras.gamta.lt
Lietuvos bioetikos komitetas – http://bioetika.sam.lt
Ekstremalių sveikatai situacijų centras – http://www.essc.sam.lt
Nacionalinis kraujo centras – http://kraujodonoryste.lt
Lietuvos statistikos departamentas – http://www.stat.gov.lt
Valstybinė darbo inspekcija – http://www.vdi.lt
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba – http://www.ndnt.lt
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos – https://nvsc.lrv.lt/lt/
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas – https://nvsc.lrv.lt/lt/kontaktai/siauliu-departamentas
Šiaulių rajono savivaldybė – http://www.siauliuraj.lt
Nevyriausybinių organizacijų (NVO) informacijos ir paramos centras – http://www.3sektorius.lt
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas – http://www.ntakd.lt/
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras – http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
Šiaulių priklausomybės ligų centras – http://www.splc.lt/
Šiaulių rajono švietimo pagalbos tarnyba – http://www.srspt.eu/
Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centas – https://www.siauliurpspc.lt/